Katalonijski paradoks

Iako je Madrid učinio sve kako se referendum u Kataloniji nebi održao, životni stil revolu...

Mit stvaranja

Kreacija je prvi ekvivalent besmrtnosti, a uslov za to je sloboda. Bez slobode preostaje k...

Page 7 of 9.