Drevni zapis popa sa Kolindinog rodnog Grobnika dokazuje da je doseljavnje Slavena na Balkan laž!

"...i bi zabrinutost velika, kakva nebijaše još od nečistih Mongola, Gota i Atile." ... Drevni zapis popa sa Kolindinog rodnog Grobnika dokazuje da je doseljavnje Slavena na Balkan laž!

Goran Šarić (Foto: Jutjub)

Još od rušenja Vinčanske civilizacije, prije 4500 godina, Balkan je mjesto stalnih ratova i sukoba, opsesija svih carstava i osvajača. Od tog vremena tehnološki, kulturni i civilizacijski nivo Vinče nikad više nije dostignut, kroz mnoge vjekove smjenjivali su se uglavnom periodu stagnacije i nazadovanja.

U dugom nizu katastrofa koju su ovi prostori doživjeli, dolazak Turaka bila je jedna od najgorih. Slaveni koji su bili najveće žrtve raskola u kršćanstvu, tada su dodatno podjeljeni pojavom islama. Oni krajevi koji su duže bili pod turskom vlašću i danas su nerazvijeniji i siromašniji. U predajama naroda i kolektivnom sjećanju, Turci su sinonim svega lošeg i neprijateljskog.

09.09. 1493., 150 godina od prvih upada Turaka na Balkan, na Krbavskom polju sukobile su se Turska vojska i vojska hrvatskog plemstva pod vodstvom mađarskog bana Emerika Derenčina. Turci su vojsku bana Derenčina potukli do nogu. Bio je to najveći poraz hrvatskog plemstva u povijesti. Ova bitka je u narodu posebno burno doživljena jer nije samo plemstvo desetkovano, već je velike gubitke pretrpjelo i obično stanovništvo. Čitavi krajevi od Like do mora su opustjeli, a borbe sa Turcima će trajati još više od 100 godina.

Pop Martinac, glagoljaški svećenik i pisar iz 15. stoljeća, na Grobniku (Kolindin rodni kraj, zaleđe Rijeke) je za pavlinski samostan (manastir) u Novom Vinodolskom od 1484. do 1494. prepisivao Novljanski brevijar, glagoljaški kodeks od 500 listova. Taj brevijar (Trebnik) je za nas od velike važnosti jer donosi opis Krbavske bitke:

"Tada pak gospoda hrvatske i bani hrvatski digoše vojsku protiv njega i poče boj između četa na polju velikom krbavskom. I tu se boriše u velikoj bitci. Tada bijaše pobijeđena čast kršćanska, tada uhvatiše bana hrvatskoga još živa. Tada ubiše kneza Ivana Frankapana. Tada odvedoše kneza Mikulu Frankapana. Tada ubiše bana jajačkoga. Tada padoše krepki vitezovi i slavni borci, u svome porazu, radi Kristove vjere. Još i pješaci, odabrani borci, umriješe opkoljeni četama u širini polja. Tu primiše smrt radi vjere kao družba Svetoga Mauricija. Samo se knez Bernardin Frankapan izvuče s malo ljudi. I tada počeše cviliti rodilje i udovice mnoge te mnogi drugi. I bi zabrinutost velika kakve NE BIJAŠE OD VREMENA NEČISTIH TATARA (MONGOLA) I GOTA I ATILE. Godine Gospodnje 1493."

Kao tri najveće provale osvajača u ove krajeve koje narod pamti, pop Martinac kronološki navodi upade Mongola iz 1242. godine, Gota iz 488. i Atile iz 452. Ako su se Slaveni doselili u 7. stoljeću na područje Like, Kvarnera, Istre i drugih krajeva, jasno je da se sjećaju provale Mongola iz 13. stoljeća, ali kako se sjećaju Atile i Gota, kad su se navodno doselili 200 godina nakon što su Atila i Goti poharali Balkan?

"I bi zabrinutost velika kakve NE BIJAŠE OD VREMENA NEČISTIH MONGOLA I GOTA I ATILE."

Iz ove rečenice popa Martinca jasno je da on nema pojma ni o kakvom doseljavanju Slavena na Balkan. Za njega su stanovnici Balkana sa početka 5. stoljeća preci stanovnika Balkana iz 15. stoljeća. On poistovjećuje narod koji na ovim prostorima živi u 5. stoljeću sa narodom iz 15. stoljeća.

Kako pop Marinac zna da narod nije toliko tugovao i bio zabrinut od vremena Mongola, Gota i Atile? Tako što su mu poznata narodna predanja o haranjima Mongola, Gota i Atile. Kako je narod mogao imati predanja o Gotima i Atili, ako nije bio ovdje za vrijeme Rimskog carstva i prije tog famoznog 7. vijeka? Zapis popa Martinca je nedvosmislen dokaz da je u 15. stoljeću narod na ovim prostorima imao živo sjećanje na Gote i Atilu. Ako se narod sjećao Gota i Atile, to znači da su preci tog naroda bili ovdje u vrijeme Gota i Atile.

I najvažnije pitanje: zašto pop Martinac u 15. stoljeću nije znao za navodno doseljavanje Slavena na Balkan u 7. stoljeću? Zato što ono još nije bilo izmišljeno. Vatikan, Venecija i Beč će ga izmisliti tek 100 godina kasnije.

Islamska država brutalno likvidirala špijune egipatske vojske! Više o tome čitajte OVDE.

Izvor: Oslobođenje

PAŽNJA:


Sistemom za komentarisanje upravlja kompanija Disqas. Stavovi izneseni u komentarima nisu stavovi portala Oslobođelje.