Мит стварања

Креација је први еквивалент бесмртности, а услов за то је слобода. Без слободе преостаје к...

Page 7 of 9.